พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
  พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 
พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
เสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
รองเสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
รองเสนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
รองเสนาธิการทหารอากาศ
 
พลอากาศโท อำพล อิ่มบัว
รองเสนาธิการทหารอากาศ
  พลอากาศโท มานะ ประสพศรี
รองเสนาธิการทหารอากาศ